TÀI LIỆU HỌC TẬP – 2023

NgàyLớpChuyên đềTải / Xem
28-9-202312Cực trị hàm số (Từ cơ bản đề VDC)Tải về máy.
24-9-202312Đáp án chi tiết đề ôn tập giữa kỳ 1Tải về máy.
21-9-202312Đáp án các câu tự luận đề ôn tập hk1Tải về máy.
5-9-202312Đáp án chi tiết – Tính đơn điệu của hàm số – VDCTải về máy.
5-9-202312Bài tập ( tự học) – Tính đơn điệu của hàm số – VDCTải về máy.
5-9-202312Đáp án đề ôn tập HK1 – Đề 05Tải về máy.
5-9-202312Đáp án đề ôn tập HK1 – Đề 04Tải về máy.
5-9-202312Đáp án đề ôn tập HK1 – Đề 03Tải về máy.
5-9-202312Đáp án đề ôn tập HK1 – Đề 02Tải về máy.
25-8-202312Đáp án đề ôn tập HK1 – Đề 01Tải về máy.
10-8-202312Đề kiểm tra định kỳ lần 2Tải về máy.
10-8-202311Đề kiểm tra định kỳ lần 2Tải về máy.
10-8-202310Đề kiểm tra định kỳ lần 1Tải về máy.
8-8-202312Giải chi tiết các câu Khoảng cách.Tải về máy.