Thi online

Lưu ý : Bạn phải đăng nhập mới vào được phòng thi, click ĐĂNG NHẬP tại đây…

NgàyLớpVào phòng thiKêt quả
13-9-2020Đề kiểm tra định kỳ - Lớp 12 - ngày 13-9-2020Làm bài.Xem.
12-9-2020Đề kiểm tra định kỳ - Lớp 11Làm bài.Xem.
6-9-2020Đề kiểm tra định kỳ lớp 12Làm bài.Xem.
31-8-2020Lớp 10 : Kiểm tra miệng ngày 31-8-2020Làm bài.Xem.
30-8-2020Lớp 12 : Kiểm tra Chương 1 ( hàm số)Làm bài.Xem.
27-8-2020Lớp 13 : Đề ôn tập ngày 27-8-2020Làm bài.Xem.
26-8-2020Lớp 12 : Kiểm tra miệng - Ngày 26-8-2020Làm bài.Xem.
23-8-2020Lớp 11 : Kiểm tra định kỳ ngay 23-8-2020Làm bài.Xem.
23-8-2020Lớp 10 : Kiểm tra định kỳ ngày 23-8-2020Làm bài.Xem.
23-8-2020Lớp 12 : Kiểm tra định kỳ ngày 23-8-2020Làm bài.Xem.
23-8-2020Lớp 13 : Kiểm tra định kỳ - ngày 23-8-2020Làm bài.Xem.
20-8-2020Lớp 10 : Kiểm tra bài cũ (15 phút)Làm bài.Xem.
16-8-2020Lớp 10 : Kiểm tra kiến thức cũ - Ngày 16-8-2020Làm bài.Xem.
15-8-2020Lớp 12 : Kiểm tra định kỳ ngày 15-8-2020Làm bài.Xem.
13-8-2020Lớp 13 : Đề thi thử ngày 13-8-2020Làm bài.Xem.
11-8-2020Lớp 13 : Đề thi thử online ngày 11-8-2020Làm bài.Xem.
9-8-2020Lớp 13 : Kiểm tra định kỳ ngày 9-8-2020.Làm bài.Xem.
8-8-2020Lớp 13 : Kiểm tra định kỳ ngày 8-8-2020Làm bài.Xem.
8-8-2020Lớp 11 : Đề kiểm tra định kỳ - 8-8-2020Làm bài.Xem.