Thi online

Lưu ý : Bạn phải đăng nhập mới vào được phòng thi, click ĐĂNG NHẬP tại đây…

NgàyNội dung thiVào phòng thiKết quả
13-11-2021LỚP 12 - KIỂM TRA GIỮA HK 1 Làm bài.
31-10-2021LỚP 11 - LỚP 11 - KIỂM TRA ĐỊNH KỲ - LẦN 5Làm bài.
30-10-2021LỚP 12 - KIỂM TRA ĐỊNH KỲ - LẦN 5Làm bài.
24-10-2021LỚP 10 - KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN 3Làm bài.
2-10-2021LỚP 12 - KIỂM TRA KẾT THÚC CHƯƠNG MŨ - LÔGARITLàm bài.
12-9-2021LỚP 12 - KIỂM TRA ĐỊNH KỲ - LẦN 4Làm bài.
28-8-2021LỚP 12 - KIỂM TRA ĐỊNH KỲ - LẦN 3Làm bài.
27-8-2021LỚP 11 - KIỂM TRA ĐỊNH KỲ - LẦN 3Làm bài.
10-7-2021LỚP 12 -KIỂM TRA ĐỊNH KỲ - LẦN 2Làm bài.