Tài liệu | Video – Lớp 12

NgàyChuyên đềTải / Xem
22-9-2020Đáp án : Bài Toán lãi suấtTải về máy
19-9-2020Ôn tập tổng hợpTải về máy
19-9-2020Ôn tập chương 2 : mũ - logaritTải về máy
17-9-2020VDC - TÍNH ĐƠN ĐIỆU HÀM SỐTải về máy
16-9-2020Hướng dẫn sửa chuyên đề Mũ - Logarit ( ngày 8-9-2020)Xem video
15-9-2020Đáp án chi tiết đề thi thử ngày 13-9-2020Tải về máy
14-9-2020Phương pháp Hàm số giải PT- BPTXem video
11-9-2020Hướng dẫn sửa đề Kiểm tra ngày 6-9-2020 ( phần 2)Xem video
9-9-2020Hướng dẫn sửa đề Kiểm tra ngày 6-9-2020 ( phần 1)Xem video
8-9-2020Đề ôn tập : Mũ - Logarit ( 8-9-2020)Tải về máy
7-9-2020Hướng dẫn sửa bài tập Phương trình Logarit (Ngày 3-9-2020)Xem video
4-9-2020Hướng dẫn sửa bài tập Hình học ( Phần 2 - Nón trụ cầu)Xem video
3-9-2020Bài tập Mũ - Lôgarit - 3-9-2020Tải về máy
2-9-2020Video : Mũ - Lôgarit (Phần 4)Xem video
31-8-2020Video : Mũ - Lôgarit (Phần 3)Xem video
29-8-2020Hướng dẫn sửa bài tập Hình học ( Phần 1)Xem video
28-8-2020Đáp án : Bài tập hình - ngày 21-8-2020Tải về máy.
28-8-2020Bài tập : Nón Trụ Cầu ( Phần 1)Tải về máy
26-8-2020Video : Mũ - Lôgarit (Phần 2)Xem video
24-8-2020Video : Mũ - Lôgarit ( Phần 1)Xem video
24-8-2020Đáp án đề kiểm tra ngày 23-8-2020Tải về máy
21-8-2020Video sửa bài tập ngày 17-8-2020 ( Phần 2)Xem video
21-8-2020Ôn tập Hình - Chương 1 - Thể tích - 21-8-2020Tải về máy
19-8-2020Video sửa bài tập ngày 17-8-2020 ( Phần 1)Xem video
18-8-2020Hướng dẫn giải những cân khó trong đề thi TN THPT 2020Xem video
17-8-2020Tổng hợp các câu Hàm số từ các đề thi THPTQG ( 2017-2020)Tải về máy
17-8-2020Sửa đề kiểm tra ngày 15-8-2020Xem video
16-8-2020Đề kiểm tra ngày 15-8-2020Tải về máy
14-8-2020Video sửa chuyên đề cực trị ( các câu khó)Xem video
12-8-2020Sửa đề thi thử ngày 7-8-2020 ( Phần cuối )Xem video
11-8-2020Lớp 12 : Sửa đề thi thử ngày 7-8-2020 (Phần 2)Xem video
10-8-2020Lớp 12 : Tổng hợp các câu Hàm số + Thể tích trong đề thi 2020Tải về máy
10-8-2020Lớp 12 : Sửa đề thi online ngày 7-8-2020 ( Phần 1)Xem video
9-8-2020Lớp 12 : Đề thi thử ngày 7-8-2020Tải về máy
6-8-2020Lớp 12 : Tờ bài tập Phương trình tiếp tuyếnTải về máy
5-8-2020Lớp 12 : Video bài mới : Phương trình tiếp tuyến ( chép vô vở học nhé)Xem video
3-8-2020Lớp 12 : Bài tập biện luận nghiệm phương trình - bất phương trình.Tải về máy
3-8-2020Lớp 12 : Video : Biện luận nghiệm phương trình - bất phương trình.Xem video
2-8-2020Lớp 12 : Đáp án chi tiết phần nhận dạng đồ thị hàm sốTải về máy
2-8-2020Lớp 12 : Video sửa bài tập nhận dạng đồ thị.Xem video
31-7-2020Lớp 12 : Bài Tập - Nón-Trụ-CầuTải về máy
31-7-2020Lớp 12 : Video Ôn tập Nón - Trụ - CầuXem video
29-7-2020Lớp 12 : Sửa bài tập phần Min-MaxXem video
28-7-2020Lớp 12 : Bài tập phần : Nhận dạng đồ thị hàm sốTải về máy
27-7-2020Lớp 12 : Lý thuyết - Khảo sát hàm sốXem video
26-7-2020Lớp 12 : Ôn tập - Tính đơn điệu của hàm số.Xem video
24-7-2020Lớp 12 : Bài tập cực trị hàm số ( có giải chi tiết)Tải về máy
19-7-2020Lớp 12 - Sửa bài tập về nhàXem video
16-7-2020Lớp 12 - 50 câu đơn điệu làm thêmTải về máy