Tài liệu | Video – Lớp 10

NgàyChuyên đềTải / Xem
19-9-2020Bài tập Mệnh đề - Tập hợp ( phần 1)Tải về máy
17-9-2020Video sửa Mệnh đề - Tập hợp (Phần 4)Xem video
13-9-2020Đề kiểm tra định kỳ (Tự Luận) - Đại sốTải về máy
13-9-2020Đáp án : Mệnh đề - Tập hợp (Phần 4)Tải về máy
12-9-2020Sửa bài tập Vectơ ( đăng ngày 6-9-2020)Xem video
9-9-2020Bài tập : Mệnh đề - Tập hợp - Phần 4Tải về máy
8-9-2020Sửa bài tập : Mệnh đề - Tập hợpXem video
6-9-2020Đề kiểm tra ngày 6-9-2020Tải về máy
5-9-2020Video : Tích 1 số với 1 vectơ.Xem video
5-9-2020Đáp án : Mệnh đề - Tập hợp - Phần 3Tải về máy
2-9-2020Bài tập : Mệnh đề - Tập hợp ( Phần 3)Tải về máy
1-9-2020Mệnh đề - Tập hợp ( Phần 3)Xem video
29-8-2020Đáp án : Mệnh đề - Tập hợp - Phần 2Tải về máy
27-8-2020Video : Sửa bài tập hình học ( Vectơ)Xem video
26-8-2020Bài tập về nhà : Mệnh đề - Tập hợp (Phần 2)Tải về máy.
25-8-2020Mệnh đề - Tập hợp ( Phần 2)Xem video
24-8-2020Đáp án trắc nghiệm phần : Mệnh đềTải về máy
21-8-2020Bài tập về nhà : Khái niệm Vectơ trong hình phẳng.Tải về máy
20-8-2020Bài mới : Vectơ ( Phần 1)Xem video
18-8-2020Bài tập về nhà phần Mệnh đề.Tải về máy.
18-8-2020Mệnh đề - Tập hợp ( Phần 1)Xem video.
16-8-2020Đề kiểm tra ngày 16-8-2020Tải về máy.