THÔNG BÁO THU HỌC PHÍ THÁNG 6-2022 

LỚP 11

THỜI GIAN HỌC :  TỪ 3-6-2022 ĐẾN 3-7-2022

HỌC PHÍ : 400.000 VNĐ/ (1 THÁNG)

Quý PH đóng học phí bằng một trong hai cách sau :

  • Cách 1 : Chuyển khoản bằng tài khoản ngân hàng :

Ngân hàng ACB, chi nhánh Hải Châu

– Chủ tài khoản : Nguyễn Thành Hiển

– Số tài khoản : 228913109

Nội dung chuyển khoản xin ghi rõ : “Họ-tên học sinh, Lớp, Học phí tháng 6, ĐThoại”

  • Cách 2 : Đóng học phí trực tiếp tại địa chỉ lớp học : 11a Nguyễn Trường Tộ – Đn

Bên ngoài phong bì ghi rõ : “Họ-tên học sinh, Lớp, Học phí tháng 6, ĐThoại”

(Ghi chú : Kính đề nghị quý PH hoàn thành học phí trước ngày 15-6-2022)